PICC & PAC - studien

 

 

En studie om de centrala infarter som används vid

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer.

 

 

Medical Devices and Patient Safety

 

Välkommen!

 

PICC & PAC-studien är ett forskningsprojekt med syfte att förbättra patiensäkerheten i samband med cytostatikabehandling, förbättra de blodkärlskatetrar som används i samband med behandlingen samt öka patienternas livskvalitet.

 

Ett forskningsprojekt i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Röda Korsets Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet.

De olika katetrarna som används vid cytostatika behandling:

PICC-Line

 

En kateter som sitter i överarmen under behandlings-tiden och tas bort efter sista behandlingen. Läggs om varje vecka.

Venport

 

En venport (PAC), en dosainopererad under huden nedanför nyckelbenet. Sitter kvar under behandlingstiden och tas sedan bort.