PICC & PAC - studien

 

 

En studie om de centrala infarter som används vid

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer.

 

 

Medical Devices and Patient Safety

 

  • Forskningsassistent:

Sebastian Lilljedahl

E-post: sebastian@piccpac.se

Tel: 0733-40 23 26

 

  • Forskningssjuksköterskor, Radiumhemmet:

Hillevi Skolin

E-post: hillevi.skolin@sll.se

Tel: 08-517 732 50

 

Agneta Lindeberg

E-post: agneta.lindeberg@sll.se

Tel: 08-517 725 83

 

  • Forskningssjuksköterskor, Södersjukhuset:

Gunilla Sellerstam

E-post: gunilla.sellerstam@sll.se

Tel: 08-616 49 07

 

Kersti Thege Hjukström

E-post: kersti.thege-hjukstrom@sll.se

Tel: 08-616 38 71

 

  • Forskare:

Gunilla Björling

E-post: gunilla@piccpac.se

Tel: 08-587 516 73

 

  • Kirurgmottagningen,

Danderyds Sjukhus

För kontakt angående venport (PAC)

Tel: 08-123 55 000

 

Akut uttag av PICC-line:

PICC sparas i en påse och ges till patienten. Om möjligt, tag odling vid insticksstället innan borttagning.

 

Meddela forskningsassistent eller forskningssjuksköterska och meddela att katetern är borttagen.

 

Patienten lämnar sedan påsen med katetern till forskningssjuksköterskan.

 

 

Akut borttagande av venport (PAC):

PAC sparas i en påse och ges till patienten/studiedeltagaren.

 

Meddela forskningsassistent eller forskningssjuksköterska och meddela att katetern är borttagen.

 

Patienten lämnar sedan påsen med PAC till forskningssjuksköterskan.

Kontakt