PICC & PAC - studien

 

 

En studie om de centrala infarter som används vid

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer.

 

 

Medical Devices and Patient Safety

 

Forskargruppen